RoadTech sparer tid, penger og miljø

RoadTech AS vant nylig Sparebanken Møres gründerkonkurranse, NÆRINGSTEFT har utviklet revolusjonerende teknologi.

I samarbeid med Statens Vegvesen og veioperatører, har bedriften utviklet en revolusjonerende teknologi for bærekraftig håndtering av brøytestikker. Prosessen som tidligere både var tidkrevende, dyr og lite miljøvennlig, skal nå bli det de kaller: «En grønn revolusjon på vei.»

DOBLER EFFEKTIVITETEN

Daglig leder i RoadTech, Peder Strømsvåg, er ikke redd for å komme med løfter når det kommer til selskapets innovasjoner. Den patenterte RT stikkemaskinen skal endre måten det settes ut brøytestikker på. Den setter ut og tar opp stikkene i fart. Det gjør jobben langt mindre belastende for arbeidspersonellet og sparer mye tid for alle involverte.

–  Vi skal rett og slett doble effektiviteten! Og det er ikke en gang et hårete mål, tallene er helt reelle, sier Strømsvåg. Dette har vi bevist igjennom en pilot høsten 2018, fordelt på tre ulike kontraktsområder.
 Selve maskinen leveres som en selvstendig enhet, tilpasset standard krokløft for lastebil, og man får med alle stikkene man trenger til et skift.

SOLIDE, RESIRKULERBARE SKRUBRØYTESTIKKER

De norskproduserte, unike stikkene er formet som bor, og vil sitte fire ganger så godt i bakken. Det betyr mindre svinn og behov for resetting og vedlikehold. Stikkene er også kraftigere og tåler ytre påvirkning bedre enn dagens stikker. Strømsvåg fortsetter:

–  Etter bruk sendes stikkene til RoadTech stikketerminal, hvor de vil bli vasket, sortert og utbedret før neste sesong. Skulle noen stikker bli ødelagt, kan de brukes som råmaterial for nye stikker. Det er grønt og fint!

STYRINGSSYSTEM GIR ENTREPRENØREN FULL KONTROLL

Alle arbeidsprosessene rundt håndtering av stikkene, vil bli samlet inn og digitalisert. Disse dataene vil så brukes til å optimalisere og forbedre systemet. Dette gjør det også enkelt for entreprenørene å hente ut rapporter etter ønske, og få full oversikt og kontroll over stikkeprosessen.

– Vi har som mål å gi alle trafikanter, og ikke minst samfunnet, en tryggere og grønnere hverdag, avslutter Strømsvåg.

RoadTech