Digital plattform

RoadTech Digital 

RoadTech Digital samler data fra alle arbeidsprosessene, og gir deg en unik mulighet for å kontinuerlig forbedre din fortjeneste! Samtidig kan du få aktuelle miljørapporter.
Med vår digitale plattform har du hele tiden en oppdatert oversikt over status, og det beste utgangspunktet for å optimalisere dine arbeidsprosesser og gi det beste anbudet. 

  • Samler data fra alle arbeidsprosessene– gir kontinuerlig forbedring
  • Genererer miljørapporter
  • Gir entreprenøren full kontroll
  • Generere miljørapporter– kontroll på mengde plast samt CO2 ekvivalent pr stikke