Stikketerminal

RoadTech Stikketerminal

Vi samarbeider med arbeidsinkluderende bedrifter i Norge som tar imot dine stikker etter opptak og klargjør alt til neste sesong. Vi vasker, sorterer, utbedrer eller resirkulerer og kompletterer med det riktige antall stikker du trenger. Vi ivaretar alle oppgavene som ligger utenfor entreprenøren sin kjernevirksomhet på en økonomisk og bærekraftig måte.

  • Stikketerminalen hånderer stikkene etter sesong og klargjør alt for neste sesong
  • Vi vasker, sorterer, utbedrer, resirkulerer og supplerer
  • Leveres til entreprenør i god tid før neste sesong
  • Genererer miljørapporter