RoadTech Digital 

RoadTech Digital samler data fra alle arbeidsprosessene, og gir deg en unik mulighet for å kontinuerlig forbedre din fortjeneste! Samtidig kan du få aktuelle miljørapporter.

Med vår digitale plattform har du hele tiden en oppdatert oversikt over status, og det beste utgangspunktet for å optimalisere dine arbeidsprosesser og gi det beste anbudet. 

  • Samler data fra alle arbeidsprosessene – gir kontinuerlig forbedring

  • Genererer miljørapporter

  • Gir entreprenøren full kontroll

  • Generere miljørapporter – kontroll på mengde plast samt CO2 ekvivalent pr stikke