Grønn teknologi for tryggere veier

Velkommen til RoadTech AS

RoadTech AS (tidligere Strømsvåg Engineering) ble stiftet i 2016 og er lokalisert på Beiteråsen i Tingvoll kommune. Vi har, i samarbeid med Statens Vegvesen og veioperatører, utviklet ny teknologi for en mer bærekraftig håndtering av brøytestikker. Selskapet har i dag 2 heltidsansatte i tillegg til god eksterne samarbeidspartnere, og er i kraftig vekst.

RoadTech AS har som målsetning å gi alle trafikanter og samfunnet en tryggere, miljøvennlig, besparende og mer effektiv samferdsel. Vi skal bli en viktig teknologipartner for aktører og leverandører innen vei og samferdsel.

Våre prosjekter er gjennomført med støtte fra Innovasjon Norge og Akseleratorprogrammet Zurf. RoadTech AS er inkubatorbedrift i inkubatorprogrammet til Vindel AS, som er samarbeidspartner med SIVA.


RoadTech AS vant i 2019 Sparebanken Møre sin gründerkonkurranse NÆRINGSTEFT. Les mer om NÆRINGSTEFT her.

Kontakt oss