RoadTech møtte Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen

Torsdag 27.juni møtte RoadTech Klima- og Miljøminister Ola Elvestuen i Kristiansund

Under møtet fikk RoadTech presentert sitt bærekraftige prosjekt for ministeren, og hvilke utfordringer vi som leverandør til «det grønne skiftet» opplever i hverdagen.
Det ble også tid for gode diskusjoner og innspill fra begge parter omkring blant annet Stortingsmelding 22 – offentlige anskaffelser som skal bidra til å løse klimautfordringene.

Møtet var i regi av Vindel, og på møtet deltok også Fylkespolitiker Pål Farstad fra Venstre.