Utvikling av egen idé

Prosjektet omhandler et nytt konsept for brøytestikker.

I det ligger en nyutviklet brøytestikke, en maskin for utsett og innhenting av brøytestikker, samt vasking, sortering og lagring av brøytestikker. Dette er i samarbeid med Statens Vegvesen, vegoperatører og Innovasjon Norge. I tillegg har jeg god støtte gjennom Vindel AS i Kristiansund (en Siva partner). I prosjektet er det flere spennende prosesser jeg jobber med, som idéutvikling, forretningsutvikling og patentsøknader.