RoadTech stikketerminal

Ta kontakt

RoadTech Stikketerminal

Vår stikketerminal tar imot dine stikker etter innsamling og klargjør alt til neste sesong. Vi vasker, sorterer, utbedrer eller resirkulerer og kompletterer med det riktige antall stikker du trenger. Vi ivaretar alle oppgavene som ligger utenfor entreprenøren sin kjernevirksomhet på en økonomisk og bærekraftig måte.

I RT Digital Plattform vil du finne alle detaljer fra prosessen sammen med de andre dataene vi har samlet inn, presentert i aktuelle rapporter!

  • Stikketerminalen hånderer stikkene etter sesong og klargjør alt for neste sesong

  • Vi vasker, sorterer, utbedrer, resirkulerer og supplerer

  • Leveres til entreprenør i god tid før neste sesong