RoadTech resirkulerbar skrubrøytestikke

Ta kontakt

RoadTech skrubrøytestikke

RoadTech sin resirkulerbare skrubrøytestikke er en ekstra forsterket stikke som skrus i bakken. Tester gjennomført av Statens Vegvesen viser at den sitter hele 4x så godt fast som dagens brøytestikker. Dette gjør at vi reduserer svinnet og behovet for resetting med opptil 20%.

Stikkene er resirkulerbare – ødelagte stikker brukes til å lage nye stikker!

Stikkene leveres med standard diameter 25mm /høyde 150cm over bakkenivå og refleksstørrelse etter ønske.

  • Unik patentert skrue - som gjør at stikken sitter 4x så bra i bakken

  • Vesentlig reduksjon i behov for resetting

  • Forsterket stikke - som tåler mye mer ytre påvirkning

  • Resirkulerbar - ødelagte stikker er råmaterial for nye stikker

  • Norskprodusert