RoadTech brøytestikkemaskin

Ta kontakt

Ny maskin for helautomatisk stikkesetting og opptak

Stikkemaskinen er vår helautomatiske maskin for stikkesetting og opptak – hvor arbeidsoperasjonene gjennomføres i fart. Maskinen har dobbel kapasitet i forhold til dagens løsninger i markedet, og vil gi en bedre HMS for operatøren og økt trafikksikkerhet for både operatør og andre trafikanter.

Den er bygget tilpasset standard krokløft på lastebil, og opereres enkelt av sjåfør. GPS- og datainnsamling fra arbeidsoperasjonen er sentral, og gir entreprenørene mulighet for kontinuerlig forbedring.

Maskinen har justeringsfunksjon for ulike veiskuldre og meisel tilgjengelig ved vanskelige grunnforhold. Magasinløsning er bygget for enkel transport og lagring av stikker, og minimerer ekstra håndtering.

En prototype av maskinen ble testet høsten 2018, og vi presenterer den endelige maskinen i september 2019!

  • Patentert stikkemaskin setter ut og tar opp stikkene i fart - og dobler kapasiteten i forhold til dagens løsninger

  • Leveres som egen selvstendig enhet - tilpasset standard krokløft

  • Du får med alle stikkene du trenger for et skift

  • Tett container - for enkel og sikker lagring

Stikkesetting med RT Stikkemaskin - Dovrefjell september 2019