Miljøvennlige løsninger

Ta kontakt

Etterlat et mindre CO2-avtrykk

Det settes strengere og strengere krav til å reduksjon av klimapåvirkningen i offentlige kontrakter. Dette er også viktig for oss i RoadTech, og vårt konsept vil redusere CO2-utslippene knyttet til håndtering av brøytestikker betraktelig.

  • Vår stikkemaskin bruker kun halve tiden på vei, og har et minimalt drivstofforbruk pr time!

  • Vår skrubrøytestikke er resirkulerbar – små og store biter er råmateriale for nye brøytestikker istedenfor at de forbrennes!

  • Vår solide og unike skrubrøytestikke vil reduserer svinnet med 2/3, og øker gjenbruket av stikkene

  • Vår digitale Plattform optimaliserer kontinuerlig både antall stikker og tid på vei

  • Vi produserer våre brøytestikker i Norden – for å minimere utslippet knyttet til transport

Se mer om miljøutfordringen vi har fokus på: