Forbedre dine HMS-rutiner

Helse, Miljø og Sikkerhet er et viktig fokusområde for alle virksomheter:

Ytre miljø

Helse

Sikkerhet

Arbeidsmiljø

RoadTech sitt konsept gir muligheter for forbedring på alle områder:

  • Med vår Stikkemaskin halveres tiden på veien, som gir en større sikkerhet for både operatør og trafikantene

  • Vi reduserer behovet for resetting og manuell innsamling av ødelagte brøytestikker, som begge er farlig arbeid langs vei

  • Stikkemaskinen leveres med plass til alle stikkene du trenger for ett skift – minimal med håndtering for operatøren

  • Stikkemaskinen leveres som en containerløsning, som både sikrer utstyret og reduserer distraksjonsfaren for trafikantene

  • Doblet effektivitet vil gi entreprenør en større mulighet for å kunne tilpasse arbeidsprosessene til de tider på døgnet når trafikken er lavest og risikoen for trafikkfarlige situasjoner er mindre

  • Stikkemaskinen leveres ferdig med nødvendig utstyr for arbeidsvarsling, og klargjort for tilkobling av støtputehenger der arbeidsvarslingsplanen krever det

  • Optimalt arbeidsmiljø for operatøren – ingen start/stopp og støy/vibrasjoner