RoadTech - et registret varemerke

Roadtech er nå godkjent som et registrert varemerke!

Patenstyret har godkjent vår søknad om RoadTech som varemerke. Godkjenningen fikk fikk vi 8.juli, og det ble videre offentliggjort i Norsk Varemerketidende 15. juli.

Godkjenningen er gyldig i 10 år, og gjelder for 3 ulike vareklasser.

 


Et viktig grunnlag for oss for å trygt kunne uitvikle merkevaren vår videre!

0
Feed