Skrubrøytestikke

RoadTech skrubrøytestikke

RoadTech sin resirkulerbare skrubrøytestikke er en ekstra forsterket stikke som skrus i bakken. Tester gjennomført av Statens Vegvesen viser at den sitter hele 4x så godt fast som dagens brøytestikker. Dette gjør at vi reduserer svinnet og behovet for resetting betydelig. Stikkene er resirkulerbare – ødelagte stikker brukes til å lage nye stikker!

  • Unik patentert skrue- som gjør at stikken sitter 4x så bra i bakken
  • Vesentlig reduksjon i behov for resetting
  • Forsterket stikke- som tåler mye mer ytre påvirkning
  • Resirkulerbar- ødelagte stikker er råmaterial for nye stikker
  • Norskprodusert