Bærekraft

Vår bærekraftige løsning

Miljøkravene blir strengere og tydeligere i offentlige kontrakter. Vårt konsept innfrir disse kravene.

  • Vår stikkemaskin reduserer tiden på veien, og har et minimalt drivstofforbruk pr time.
  • RoadTech vil samarbeide med arbeids-inkluderingsbedrifter rundt omkring i landet.
  • Vår skrubrøytestikker er produsert av resirkulerbart materiale. Defekte stikker er råstoff til nye stikker.
  • Vår digitale Plattform optimaliseres kontinuerlig både med antall stikker, mengde plast og CO2 ekvivalent
  • Egenproduksjon av resirkulerbare stikker.
  • Vår løsning kan brukes på EL-lastebil

Forbedre dine HMS-rutiner

Helse, Miljø og Sikkerhet er et viktig fokusområde for alle virksomheter. RoadTech sitt konsept gir muligheter for forbedring på alle områder.
Med vår Stikkemaskin reduseres tiden på veien, som gir en større sikkerhet for både operatør og trafikantene.
Vi reduserer behovet for resetting og manuell innsamling av ødelagte brøytestikker, som begge er farlig arbeid langs vei

  • Stikkemaskinen leveres med plass til alle stikkene du trenger for ett skift – minimal med håndtering for operatøren
  • Stikkemaskinen leveres som en containerløsning, som både sikrer utstyret og reduserer distraksjonsfaren for trafikantene
  • Stikkemaskinen leveres ferdig med nødvendig utstyr for arbeidsvarsling, og klargjort for tilkobling av støtpute der arbeidsvarslingsplanen krever det
  • Optimalt arbeidsmiljø for operatøren – ingen start/stopp og støy/vibrasjoner

Bilder fra arbeidsinkluderingsbedriften Varde AS i Kristiansund N